Contoh Drama Bahasa Sunda 5 Orang Tentang Sekolah, Persahabatan, Perempuan, Legenda dan Kabayan

Contoh drama bahasa sunda 5 orang secara lengkap tentang pendidikan, lingkungan, cerita rakyat, legenda dan cerita cerita Jawa Barat.

Dapatkan teks contoh drama bahasa sunda 5 orang untuk keperluan tugas seperti sekolah atau soal yang diberikan oleh guru.

Sudah disediakan secara lengkap contoh drama bahasa sunda 5 orang yang berkaitan tentang sekolah, legenda dan cerita rakyat.

Dengan contoh drama bahasa sunda 5 orang ini akan ada pemeran pemeran dan karaket dalam setiap tokoh yang sudah ada.

Kemudian, setiap pemeran punya dialog atau percakapan untuk memerankan drama 5 orang bahasa sunda.

Untuk lebih lengkap mengenai contoh drama bahasa 5 orang sunda sudah disediakan di bawah ini:

Dikutip dari laman bahasasunda.com, berikut contoh naskah drama 5 orang Bahasa Sunda.

Judul : Tugas Kelompok
Tokoh: Danu, Dina, Dita, Didi, Dadang
Diserat: Kustian

Beurang eta aya lima urang rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dita, Didi, jeung Dadang geus satuju rek ngagawekeun tugas kelompok balik sakola babarengan.

Dita : Engke urang gawean tugas sakola ieu di tempat biasa nya?

Didi : Di saung tea apa di imah si Danu?

Dita : Di saung weh deket sawah ngenaheun bari ningali pamandangan.

Dina : hayu, mun kitu mah kuring balik heulan ah rek ganti baju heula jeung daang heulan, tos kitu urang langsung nuju ka saung.

Sa geus marenehana baralik ka imahna masing-masing, jeung jam nu geus nunjukeun jam setengah opat, Dina, Dita, jeung Didi marangkat ka saung. Ngan ukur si Danu anu heunte mangkat mah sabab manehna mah kalah sare tibra nakeur jeung poho kana janjina.

*Di saung*

Didi : Danu kamana nya? Tos ampir jam setengah lima ieu manehna can datang keneh wae geningan?

Dina : Boa-boa manehna pohoeun lamun ayeuna arek ngagawekeun tugas sakola babarengan.

Dita : Atawa meren parangsa manehna lamun urang teh arek ngagawekeun pr di imah manehna? Apa urang ka imahna wae nya, meren manehna keur ngadagoan urang-urang.

Dadang: Mereun oge manehna aya urusan, tapi pohoeun mere nyaho ka urang-urang. Urang dagoan weh lah sabari ngagawean tugas.

Maranehana oge opatan tuluy ngagawekeun PR babarengan bari ngadagoan kadatangan si Danu. Sageus jam tangan si dadang nunjukeun jam setengah genep, katembong ti jauh aya budak lalaki lulumpatan sabari mamawa tas sakola.

Didi : Tuh kan bener, si Danu karak ka dieu.

Dina : Eh.. Heuh. Tapi kunaon manehna lulumpatan kos kitu nya siga di udag jurig wae, make seragam sakola ongkoh deuih?

Danu : Heuy bararudak? Keur naon maraneh isuk-isuk keneh aya di saung? Apa maraneh teu sieun kaberangan asup sakolana?

Tidinya oge Dita, Dina, Didi jeung Dadang seserian mani ukey-ukeyan..

Dita : Hahaa, ieu kan sore keneh karak arek magrib, Danu. Maneh pasti karak hudang sare nya?

Dina : Makana Danu, urang kadang mah di papatahan ku kolot ulah sare burit-burit teh kos kitu!

 

Tidinya oge bengeut si danu beureum bakat ku era ka barudak nu araya di saung eta.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
Penulis

Admin Ruang Sekolah

Tulisan Populer
Feb 19, 2024, 12:11 PM - Ruang Sekolah
Des 5, 2023, 10:45 PM - Ruang Sekolah
Jul 12, 2020, 7:59 PM - Ruang Sekolah
Tulisan Baru
Feb 19, 2024, 12:11 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:09 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:05 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:03 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 11:59 AM - Ruang Sekolah