Contoh Drama Bahasa Jawa 4 Orang Tentang Persahabatan, Pendidikan, Lingkungan, dan Cerita Rakyat

Contoh drama bahasa jawa 4 orang secara lengkap tentang pendidikan, lingkungan, cerita rakyat, legenda dan cerita perempuan.

Dapatkan teks contoh drama bahasa jawa 4 orang untuk keperluan tugas seperti sekolah atau soal yang diberikan oleh guru.

Sudah disediakan secara lengkap contoh drama bahasa jawa 4 orang yang berkaitan tentang sekolah, legenda dan cerita rakyat.

Dengan contoh drama bahasa jawa 4 orang ini akan ada pemeran pemeran dan karaket dalam setiap tokoh yang sudah ada.

Kemudian, setiap pemeran punya dialog atau percakapan untuk memerankan drama 4 orang bahasa jawa.

Untuk lebih lengkap mengenai contoh drama bahasa 4 orang jawa sudah disediakan di bawah ini:

Berikut ini teks drama bahasa jawa 4 orang singkat komedi yang cocok sekali membuat orang tertawa diantaranya sebagai berikut :

Ing smpn 1 JENU ono program sekolah adiwiyata utawi eko sekul. Saben dino jum’at ngadaake kagiyatan jum’at resik. Dino iku ing kantin sekolah.

Putri                            : wes,wes na ayo di resik’i kelas’e jam’e selak bar.

Farida                          : engkok sek cah, wetengku luwe,sarapan disek.

Rohma                         : awakmu ki piye toh,mau budal isuk gak ndang sarapan saiki wayahe resik-resik malah sarapan,delok’en toh mengko ditiru adek- adek kelas

Emilia                          :wes lah,ora usah urus adek kelas,engkok wetenge awak dewe loro amergo gak sarapan

Farida                          : na yo toh

Putri                            : yo wis,sak karepmu aku arep bali neng kelas disek

Rohma                         : aku melu, bali disek yo

Farida                          : yo (mbek molo-molo)

Sakwise sarapan bocah loro mau bali neng kelas. Tapi sakdurunge bali neng kelas bocah loro mau krungu batur-baturane wis podo dongo pertondo yen gurune wes mlebu kelas.

Farida                          :ndoh,kok wis podo donga kabeh. Wis ono guru neng kelas mil. Aduh.. mesti kenek hukuman iki.

Emilia                          : na ayo kok mlayu wae suwi tenan.

Farida                          : sek toh,wetengku suduk’en iki lo..(sinambi ngelus-ngelus wetenge)

Emilia                          : walah..,sikel iki mbulet wae(tibo)

Emilia lan farida           : assalammu’alaikum

Bu.eni                          : wa’alaikum salam. Mari neng ndi wae ora melu jumat resik,mlebu kari.

Emilia                          :ngapunten bu kula,

Bu. Eni                        : wis ga usah akeh alesan,aku wis ngerti. Mestine kakak kelas iku menehi conto sing apik marang adik kelas,ora mung gawe ulah.wis saiki resiki wc,latar sekolah,mari iku kurmat marang gendero nganti ngaso.

Bocah loro mau diseneni lan dihukum. Tapi wektu dihukum ora ngrumangsani nek wong loro kuwi kliru malah podo salah- salahan.

Emilia                          : adoh- adoh ki salah’em,wes masok mangan wae.

Farida                          : kuwe yo mangan ngunu kok.(karo mlorok’i emilia)

Emilia                          : emm..mlayunem suwe cah..

Farida                          : halah,kuwe malah tibo.

Rohma                         : wes-wes wong loro podo salah’e gak usah eyel-eyelan. Kae lo di celuk bu eni

Farida lan emilia banjur nemoni bu eni,bocah loro kuwi diwenehi wejangan. Tapi wejangan iku mung mlebu kuping tengen lan metu kuping kiwo.

Putri                            : piye wes kapok.

Farida                          : gak leh,mbadak’i guru (sinambai mangan jajan)

Emilia                          : na yo leh,mosok murid kon resik-resik teros,opo gunane

Rohma                         : wong loro ki piye toh. Sekolah iki lak melu program adiwiyata yo kudu resik lan ijem lingkungane dadi yo kudu resik-resik.

Farida                          : eh.. ngunu..(sambil mbuwang-mbuwang kulit jajan sak enggon- enggon)

putri                             : loh,wes dituturi malah sampahe mbog glece neng ndi- ndi

farida                           : iyo-iyo,(farida seng wes sadar perbuatane banjur munguti sampah sing di glece mau)

emilia                           : tapi, wes ono pak bon ngnu kok

rohma                          : ndo..sing jenenge adiwiyata iku kabeh anggota sekolah dadi yo ra mung pak bon sing ngresiki sekolah uga siswa-siswi,guru, staf TU. Kepala sekolah yo kudu resik-resik

emilia lan farida          : eeeeeeeeeeeeeeeeeee..........

farida                           : iyo-yo berarti awak dewe kawet biyen kliru

emilia                           : iyo-yo,sepurane yo nek aku karo farida ora tau ngrungokno awakmu,aku yo ra tau resik-resik,sepurane tenan aku nyesel..

putri                             : wis ora  ngapa sing penteng saiki wes sadar. Wis mulane saiki kitha uga njaga keresikan sekolah.

Rohma                        : ura mung neng sekolah tok,neng umah uga seneng resik-resik.

Emilia lan farida          : he.emmmmmm...

#kitha janji yen menowo mbuwak sampah lan onok ssampah uga menghindar,kitha kudhu mbuwang sampah ing tempat sampah supados lingkungan resik sedaya.

 

Mulai dino iku sak sahabatan kuwi seneng resik-resik lan njaga lingkungan sekolahe.

Demikian teks drama bahasa jawa 4 orang singkat komedi yang cocok sekali membuat orang tertawa.***

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
Penulis

Admin Ruang Sekolah

Tulisan Populer
Jul 23, 2021, 11:34 PM - Imroatul Khofifah
Feb 19, 2024, 12:11 PM - Ruang Sekolah
Jan 29, 2020, 9:42 PM - Hasyyati Melanie
Tulisan Baru
Feb 19, 2024, 12:11 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:09 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:05 PM - Ruang Sekolah
Feb 19, 2024, 12:03 PM - Ruang Sekolah